Το νερό αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη και τη διατήρηση των φυτών στη ζωή. Η καλλιέργεια των φυτών είναι αδύνατο να γίνει χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη εδαφική υγρασία, η οποία μπορεί να προέρχεται είτε από τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα (βροχή, χαλάζι, χιόνι, πάχνη, δροσιά), είτε από την προσθήκη νερού στο έδαφος που προέρχεται από την άρδευσή του. 
Η εφαρμογή της άρδευσης ευνοεί την ανάπτυξη και την παραγωγή των φυτών. Επίσης σε ένα αρδευόμενο έδαφος μπορούμε να καλλιεργήσουμε φυτά των οποίων οι ανάγκες σε νερό δεν μπορούν να καλυφθούν από τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα. Βέβαια η άρδευση των φυτών πρέπει να γίνεται με ορθολογικό τρόπο έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους σε νερό, χωρίς να υπερβαίνουμε τις απαιτούμενες ποσότητες για τις ανάγκες των φυτών, αλλά και να μην παρέχουμε λιγότερο από αυτό που χρειάζονται. Η παροχή μικρότερων - από τις ανάγκες των φυτών - ποσοτήτων νερού οδηγεί σε ισχνή ανάπτυξή τους και σε πολλές περιπτώσεις μειωμένη ανθοφορία και καρποφορία. Η υπερβολική - σε σχέση με τις ανάγκες των φυτών - χορήγηση νερού μπορεί να τα καταστήσει ευαίσθητα σε προσβολές από διάφορους εχθρούς και ασθένειες.
Ο ορθολογικός τρόπος διαχείρισης του νερού κατά το πότισμα μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση αυτόματου αρδευτικού δικτύου. Εγκαθιστώντας στον κήπο ή στη βεράντα αυτόματο πότισμα, εξασφαλίζεται η διατήρηση της καλής υγείας των φυτών και η μείωση της σπατάλης του νερού, η οποία προκαλεί τόσο οικονομική όσο και περιβαλλοντική επιβάρυνση.
Ένα από τα βασικά υλικά που θα χρειαστούμε για την εγκατάσταση ενός αυτόματου αρδευτικού δικτύου είναι ο προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος, ο οποίος μπορεί να λειτουργεί είτε με ρεύμα είτε με μπαταρία. Ανάλογα με τον αριθμό των φυτών που θέλουμε να ποτίσουμε ο προγραμματιστής μπορεί να έχει μια ή περισσότερες στάσεις. Υπάρχουν προγραμματιστές ποτίσματος που μπορούν να συνδεθούν με ηλεκτροβάνες, όταν οι στάσεις που θα χρησιμοποιήσουμε για την άρδευση είναι αρκετές. Άλλα υλικά που χρησιμοποιούμε για την εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος είναι οι σωλήνες άρδευσης, εκτοξευτήρες, μπεκ, εξαρτήματα συνδεσμολογίας κλπ. Το είδος του προγραμματιστή, ο τύπος των σωληνώσεων, των εξαρτημάτων συνδεσμολογίας και των υπόλοιπων υλικών εξαρτώνται από την περιοχή, την αρχιτεκτονική του κήπου, το μέγεθός του, την πρόσβαση σε ρεύμα ή όχι και από πολλούς ακόμα παράγοντες.